Strømforsikring

Strømforsikring

Strømforsikring med trippelgaranti - dekker både strøm og nettleie

Forsikringen gir en ekstra trygghet i hverdagen - for kun kr. 1,50 pr dag. Den gjelder privatkunder og dekker følgende:

Kr. 0,- i strømregning hvis du blir sykemeldt

Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-. Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsuførhet (sykemelding).

Kr. 0,- i strømregning hvis du blir arbeidsledig

Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,- Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.

Kr. 0,- i egenandel på forsikring hvis lynet slår ned

Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-

Strømforsikring med trippelgaranti koster kun kr. 1,50 per dag

Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:

Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kapittel 2. Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden. Forsikringen gjelder forsikredes hovedmåler.

Endring i vilkårene Trippelgaranti/strømforsikring

Den globale pandemien forårsaket av koronaviruset har allerede hatt kraftige økonomiske ringvirkninger. Børsene faller, bedrifter må stenge og mange ansatte har allerede blir permittert. Med bakgrunn i dette har vi sett oss nødt til å gjøre en endring i vilkårene og innta et unntak for epidemier og pandemier. Årsaken til dette er at den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor, har ført til en vesentlig endret risiko for selskapet sammenlignet med det som var gjeldende da forsikringsavtalen ble inngått. Vi ser det derfor nødvendig å gjøre denne endringen slik at vi forhåpentligvis kan fortsette å tilby forsikring. 

Ønsker du å bestille strømforsikring?

Dersom du alt har strømavtale med oss, men ønsker strømforsking, så ta kontakt med oss på kundeservice per telefon eller fyll inn kontaktskjema, så ordner vi strømforsikring for deg. Er du ny kunde, kan du bestille strømforsikring sammen med bestilling av strømavtalen.

Følg oss på: Sodvin Energi og Fiber AS Hollaveien 2, 7200 Kyrksæterøra Tlf: +47 72 45 01 40 Personvern & cookies